Sloopwerk

Sloopwerk bestaat niet meer uit het simpelweg platgooien van een bouwwerk. Tegenwoordig is het van belang de verschillende vrijkomende afvalstromen zoals hout en puin al aan de bron te scheiden. Door deze duurzame manier van werken kan het overgrote deel van de vrijkomende materialen worden gerecycled. H. Kuijpers BV beschikt over de kennis en het materieel om sloopwerkzaamheden snel en vakkundig geheel volgens de huidige eisen uit te voeren en de vrijgekomen materialen op een juiste wijze te verwerken of af te voeren.

 

Naast het geheel slopen van woningen, bedrijfspanden en stallen behoort ook het inpandig slopen tot onze mogelijkheden. Wij beschikken over machines waarmee wij zelfs binnen in uw woonkamer kunnen komen om bijvoorbeeld een vloer uit te hakken. Hierdoor kan snel en efficiënt gewerkt worden en zwaar handmatig werk tot een minimum worden beperkt. Handwerk is echter niet volledig uit te sluiten maar met het gereedschap en materieel waar wij over beschikken wordt dit wel zo ligt mogelijk gemaakt.

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

 

Sloopwerk varkenstallen Son
In opdracht van een voormalige varkenshouder hebben we in Son 3 stallen gesloopt. De panden zijn door ons zorgvuldig afgebroken waarbij alle vrijgekomen materialen zijn gescheiden en afgevoerd. Onze vaste afvalverwerker zorgt dat dit op een duurzame manier verwerkt of hergebruikt wordt. Het vrijgekomen puin is op locatie gebroken zodat we dit als bouwstof menggranulaat weer op onze projecten in kunnen zetten. 

Sloopwerk bedrijfshal Ekkersrijt

 

Sloopwerk Eindhoven

 

Sloopwerk restaurant de Beleving
Ten behoeve van de verbouwing van restaurant de Beleving hebben wij het sloopwerk verricht. Door de efficiënte inzet van onze mensen en materieel hebben wij het sloopwerk in de zeer korte tijd die er voor stond uitgevoerd.